SISTEM BANTUAN ICT PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI PERLIS

1) PENGENALAN
Sistem Bantuan ICT atau helpdesk.perlis.gov.my telah dibangunkan oleh Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat dengan bantuan daripada Open Source Community yang berpengkalan di luar negara. Sistem ini diwujudkan bagi menguruskan segala bentuk aduan,pertanyaan atau bantuan yang berkaitan ICT di Pejabat SUK Negeri Perlis. Seperti yang sedia maklum, sebelum sistem ini diwujudkan, pihak BPTM tidak mentadbirurus segala aduan dan bantuan yang berkaitan ICT secara sistematik yang menyebabkan perjalanan dalam penyampaian perkhidmatan kurang memuaskan. Sehubungan dengan itu, satu inisiatif telah diambil dengan mewujudkan Sistem Bantuan ICT atau helpdesk bagi meningkatkan mutu perkhidmatan kepada pelanggan supaya menjadi lebih baik dan sistematik.
Antara kelebihan Sistem Bantuan ICT ialah :
- Intergrasi dengan emel.
- Kemudahan peringatan dan alert.
- Auto response.
- Web base.
- Mesra pengguna dan mudah untuk digunakan.
- Pengagihan kerja lebih seimbang.
- Pelanggan akan sentiasa mendapat maklumbalas secara automatik.
- Perjalanan perkhidmatan akan direkodkan.
- Laporan untuk aduan disediakan secara automatik.
- Pemantauan ke atas aduan dapat dilaksanakan.
- Penggunaan emel secara maksima dapat dilaksanakan.
- Pengadu akan dibekalkan dengan nombor aduan sebagai rujukan.


2) TATACARA PENGGUNAAN SISTEM (PENGADU)
- Layari sistem dengan menggunakan web browser dan masukkan alamat seperti di bawah : http://helpdesk.perlis.gov.my.
Satu paparan sistem akan muncul seperti dibawah :


- 3 menu utama yang disediakan iaitu :
a)Utama
b)Aduan Baru
c)Semak Aduan

a) Untuk buat aduan, sila klik pada butang “Buat Aduan” atau klik pada menu “Aduan Baru”.
- Satu paparan akan muncul seperti dibawah :

- Pengguna wajib memasukkan perkara dibawah :
a)Jenis aduan
b)Pejabat/Bahagian/Unit:
c)Emel
d)Nama Penuh
e)Perkara
f)Nombor Telefon bimbit.
g)Keterangan aduan

- Ruang pilihan yang boleh diisi ialah:
a)Attachment seperti printscreen atau surat
- Setelah semua maklumat lengkap diisi, klik butang “Hantar Aduan”.
- Sila semak emel, untuk mendapatkan nombor aduan.

b) Selepas aduan dihantar, pengguna akan mendapat emel maklumbalas dari admin yang dibekalkan bersama nombor aduan untuk digunakan bagi melihat status aduan atau pertanyaan.
Contoh seperti dibawah :


- Untuk menyemak aduan, sila klik pada butang “Semak Aduan” atau klik pada menu “Semak Aduan”. Satu paparan akan muncul seperti dibawah :


- Sila masukkan emel dan nombor aduan anda, dan klik pada butang “Semak Status”. Satu paparan akan muncul seperti dibawah :


- Paparan ini akan menunjukkan beberapa perkara seperti di bawah :
a) Jumlah aduan
b) Status tiket
c) Bahagian yang menguruskan aduan
d) Tarikh aduan dicipta
e) Ticket thread atau pergerakkan maklumbalas.
- Pengadu akan dimaklumkan melalui emel setiap kali terdapat pergerakkan maklumbalas dari admin sistem. Dengan ini,pengadu dapat diupdate berkaitan aduan dari masa ke semasa.

Buat aduan Semak aduan

Tunggu sebentar.

Aduan anda sedang diproses..!